Νέα ἀπόφαση Σ.τ.Ε. ἐναντίον αὐθαιρέτων σὲ δάση ἢ δασικὲς ἐκτάσεις

Τὸ αὐθαίρετο ποὺ κατεσκεύασε τὸ 2002/3 στὸ Δάσος Συγγροῦ ὁ Δῆμος Ἀμαρουσίου. Τὰ πρόστιμα ποὺ εἶχαν τότε ἐπιβληθεῖ ἦσαν ἀμελητέα.

Ἀφορᾶ τὴν εἰδικὴ ἀποζημίωση (ποινή) ποὺ ἐπιβάλλουν οἱ Δασάρχες στοὺς ἰδιοκτῆτες αὐθαιρέτων κτισμάτων κατασκευασμένων ἐντὸς δασῶν ἢ δασικῶν ἐκτάσεων. Μία τέτοια ποινὴ, ὕψους 32.071 Εὐρώ, ἐπεβλήθη ἀπὸ τὸν Δασάρχη Πεντέλης σὲ ἰδιοκτήτη αὐθαιρέτου κτίσματος ἐμβαδοῦ 46,4 τ.μ. σὲ ἀναδασωτέα ἔκταση στὴν θέση Ζαβερδέλλα τοῦ Δήμου Φυλῆς Ἀττικῆς. Τὸ Μονομελὲς Πρωτοδικεῖο Ἀθηνῶν τὴν ἀκύρωσε.

Τὸ Σ.τ.Ε.  ἀναιρεῖ τώρα τὴν ὡς ἄνω ἀπόφαση τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι ἡ επιβαλλόμενη στὰ αὐθαίρετα ποινὴ διατηρήσεως ἀποτρέπει τὴν ἀνέγερση αὐθαιρέτων ἐντὸς δασῶν, δασικῶν καὶ ἀναδασωτέων ἐκτάσεων, καθιστῶντας οἰκονομικὰ ἀσύμφορη τὴν διατήρησή τους. Τὸ δικαστήριο διευκρινίζει ὅτι ἡ ποινὴ μπορεῖ νὰ ἐπιβληθεῖ σὲ αὐθαίρετα ποὺ ἔχουν ἀνεγερθεῖ πρὶν ἢ μετὰ τὴν ἔναρξη ἰσχύος τοῦ Ν. 2145/1993. Ἐπίσης ἡ ποινὴ μπορεῖ νὰ ἐπιβληθεῖ σὲ αὐθαίρετα ποὺ κατασκευάσθηκαν μὲν πρὸ τοῦ 1993, ἀλλὰ ἀφοροῦν χρονικὰ διαστήματα διατήρησης μεταγενέστερα τῆς ἐνάρξεως ἰσχύος τοῦ νόμου αὐτοῦ (1993).

Ἡ ἀπόφαση τοῦ Σ.τ.Ε. εἶναι σημαντικὴ διότι σταματᾶ τὴν διευκόλυνση κατοχῆς αὐθαιρέτου ἐντὸς δάσους διὰ τῆς ἀπαλλαγῆς του ἀπὸ τὴν ποινὴ διατήρησης ποὺ ἀποτρεπτικὰ προβλέπει ὁ νομος. Ἐπειδὴ δέ ἡ κατεδάφιση αὐθαιρέτου εἶναι ἐν τοῖς πράγμασι δυσκολοτάτη λόγῳ τῆς γνωστῆς ἁδρανείας τῶν ὑπηρεσιῶν (τὸ αὐθαίρετο τοῦ Δάσους Συγγροῦ χρειάστηκε πέντε χρόνια προσπαθειῶν γιὰ νὰ κατεδαφισθεῖ τελικῶς ἀπὸ ἰδιώτη), τυχὸν ἀποδοχὴ ἐκ μέρους τοῦ Σ.τ.Ε. τῆς ἀποφάσεως τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου θὰ ἄναβε καινούργιο πράσινο φῶς στοὺς καταπατητές.

Περισσότερες λεπτομέρειες στὸ σχετικὸ ἄρθρο τοῦ Ἔθνους:

v4.ethnos.gr – Πράσινο φως για βαριά πρόστιμα σε αυθαίρετα – ειδησεις , κοινωνια.

Advertisements

,

 1. #1 ἀπὸ τὸν/τὴν ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ στὶς 4 Ἰουλίου 2010 - 1:10 μ.μ.

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ «ΦΑΡΑΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ» ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ

  ΠΕΔΙΟ του ΑΡΕΩΣ
  ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

  Το 2008 η Υπερνομαρχία Αθηνών – Πειραιώς εξέδωσε « Τοπογραφικό και Φυτοτεχνικό
  Σχέδιο » στο πλαίσιο φακέλου της Μελέτης Αναπλάσεως του Πεδίου του Άρεως, προϋπολογισμού 9.150.000,- € στο οποίο μέσω πολλαπλών αδιευκρίνηστων χρωματισμών αποτυπώνονται «Γκρίζες Ζώνες» Σκληρές Επιφάνειες με διάστρωση δομικών υλικών καθώς και οικοδομικές εργασίες. Ακολούθως αρχικά ανευ επίσημων αδειών άρχισαν οι εργασίες, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα, με το Πεδίο του Άρεως κλειστό και περιφραγμένο με επικάλυψη «λινάτσας» στο μεγαλύτερο μέρος του «λόγω έργων».
  Ο βασικός νόμος περί Δημοσίων Έργων, Ν. 1418/84, άρθρο 1 παρ. 1 αναφέρει: «Τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της χώρας που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, συμβάλλουν στην ασφάλεια της χώρας και αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού».

  Στην παρ. 4 «για την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων στόχων στον τομέα των δημοσίων έργων οι διατάξεις του νόμου αυτού αποσκοπούν να καθιερώσουν τον κοινωνικό έλεγχο…θεσμοθετημένη συμμετοχή στις σχετικές διαδικασίες των ΟΤΑ και άλλων μαζικών φορέων….»

  Το άρθρο 3 παρ. δ αναφέρει ότι ο κοινωνικός έλεγχος…. «εξασφαλίζει ιδιαίτερα την διαφάνεια των διαδικασιών, την τήρηση του σχεδιασμού και εφαρμογής της μελέτης, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής, την παρακολούθηση του κόστους του έργου, την αιτιολογημένη αποδοχή ενδεχόμενων τροποποιήσεων «Και τελικώς και ουσιαστικότερα την προστασία του περιβάλλοντος».
  Δηλαδή, κάθε επέμβαση Σχεδιασμού και Υλοποίησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κείμενες διατάξεις.

  Σχετικά με τα διαλαμβανόμενα το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Συνήγορος του Πολίτη, η Γενική Διεύθυνση Δασών Αθηνών, η Διεύθυνση Δασών του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης, το ΥΠΕΧΩΔΕ, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης γραπτώς απεφάνθησαν οτι το Νομικό καθεστώς του Πάρκου μας ειναι δασικό. Συγχρόνως εχουν χαρακτηριστεί ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ορισμένες προϋπάρχουσες κατασκευές. Νομικοί κύκλοι εχουν αποδώσει χρειά αυθαιρεσίας και σε πολλά αλλα «Status quo» του πάρκου μας, οικολόγοι δε επίσης κάνουν εκκληση εχοντας σοβαρές λύσεις και προτάσεις για εναν απο τους ελάχιστους κεντρικούς εναπομείναντες πνεύμονες πρασίνου των Αθηνών, ενόψει δε της συνένωσης των Δήμων του Λεκανοπεδίου της Αττικής καθίσταται πιο απλοποιημένη η διαδικασία δημιουργίας Ελεύθερων Χώρων πάρκων και αλσών κ.λ.π. τοιουτοτρόπως Δρομίσκοι, πάροδοι, τσιμεντένιες πλατείες -πλατώματα, ογκώδεις γούρνες και υδάτινα κανάλια, διάσπαρτες σκάφες απο μπετόν, θέατρο Αλίκη, περίβολος Green Park & , κτιρίου Άλσους – Οικονομίδη, ογκώδη αυθαίρετα κτίσματα Πανελληνίου & αυθαίρετα βοηθητικά κτίσματα του Ι.Ναού των Ταξιαρχών, επεμβάσεις στο λόφο Φινόπουλου του Π.Α, προσδίδουν μιά εντελώς μεταλλαγμένη προς το χείριστον εικόνα απο αυτήν που θα επρεπε να υπάρχει Δηλαδή………. την ΔΑΣΙΚΗ.

  Οι ακούραστες χρονοβόρες και ανιδιοτελείς προσπάθειές μας για δημοσιοποίηση των παρανομιών που λαμβάνουν χώρα στον μεγαλύτερο κεντρικό αστικό πνεύμονα, είχαν ως αποτέλεσμα να υποβάλει η Υπερνομαρχία μήνυση εναντίον μας, την οποία όμως απέσυρε λόγο αβάσιμων στοιχείων, κατηγοριών και αντίδρασης μας.

  Οι αρμόδιες υπηρεσίες ατυχώς όμως, τις περισσότερες φορές καθυστερούν να απαντήσουν σε έγγραφα, επικεντρώνονται σε αναλύσεις της νομοθεσίας, αναλίσκονται σε αντιφάσεις και δεν συγκεκριμενοποιούν το πρακτέον και το «δια ταύτα».

  Σημειώνουμε ότι εκκρεμεί δίκη στο 5Ο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας εντός του 2010, αλλά εως τότε η δρομολογημένη «Ανάπλαση» ατυχώς θα έχει επιτελεσθεί, η δασική υπόσταση του Πεδίο του Άρεως θα έχει σημαντικά συρρικνωθεί και πρός όφελος…………. οχι φυσικά του απλού Αθηναίου φορολογούμενου πολίτη.

  Παρ’ όλα αυτά, η υπερνομαρχία μέσω του εργολάβου της, συνεχίζει απτόητη το « έργο » και μάλιστα προ-χώρησε σε επιχωματώσεις οικοδομικών έργων, αντικαταστάσεις μαρμάρινων κρασπεδορύθρων και στύλων φωτισμού με υλικά υποδεέστερης αξ’ιας για αδιευκρίνιστους λόγους. Στο blog μας http://kyameftopedioareos.blogspot.com
  έχουμε αποτυπώσει, εν μέσω σχολίων, ψηφιακά και φωτογραφικά μέρος των φαραωνικών έργων της ανάπλασης’.
  Το έγγραφο 775/7-04-08 της Δνσης Δασών Αθηνών αναφέρει : “ Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τη σχετική νομολογία, δεν ειναι επιτρεπτή η αλλαγή χρήσης και καμία επέμβαση στο ανωτέρω «Δάσος-Αλσος» παρά μόνο η εκτέλεση εργων ανάπτυξης, εμπλουτισμού και διατήρησης της βλάστησης και σχετικά εργα προστασίας του εδάφους¨.
  Το Υπ. Γεωργικής Ανάπτυξης απεφάνθη ότι « πάσα σφράγιση εδάφους από δομικά υλικά καταστρέφει «το εδαφικό πορώδες προκαλώντας συμπίεση και ασφυκτικές συνθήκες με συνέπεια την βλάβη – ζημία του ριζικού συστήματος και του πρασίνου», την δασικότητα, την αειφορία και τον προορισμό του Πεδίου του Άρεως», αναμφίβολα παραβιάζοντας τις αρχές και οδηγίες του Κοινοτικού Δικαίου του Περιβάλλοντος, της Δασικής Νομοθεσίας και των βασικών άρθρων του Συντάγματος. Αρχιτέκτονες, δασολόγοι, γεωπόνοι διαπιστώνουν ότι σύμφωνα με την «Φυτοτεχνική Ανάπλαση» και βάση Αναλυτικών Επιμετρήσεων, 60 δασικά στρέμματα παραχωρούνται για έργα μπετόν ( εκτιμητικά 5-6,000 κυβ.μ ) και μαρμαροστρώσεων. Η υπερνομαρχία ισχυρίζεται οτι της χορηγήθηκαν Αδειες για τα εκτελούμενα εργα της από την Πολεοδομία, ενώ διαθέτει ΜΟΝΟΝ άδεια για ράμπα ΑΜΕΑ και αντιπλημυρικά εργα στον περίβολο του Green Park καθώς και ανακαίνιση του κτ. Αλσους εντός του Π.Α και ΑΥΤΑ ΜΟΝΟΝ. Αλλωστε ειναι εις άπαντες γνωστόν, οτι για δασικές εκτάσεις αρμόδιοι για την χορήγηση άδειας κατασκευών ειναι οι δασικές υπηρεσίες δηλ. ο Δασάρχης και η Δνση Δασών του Υπουργείου Γεωργίας.

  Γνωρίζουμε επιπροσθέτως οτι απο ανέκαθεν στην Ελλάδα ισχύει η ρήση ενός γνωστού πολιτικού, ότι «η οικοδομή είναι η ατμάμαξα της οικονομίας μας», απόφθευγμα το οποίο επί δεκαετίες σφράγισε την αυθαίρετη και αδάμαστη δόμηση και την διαφθορά σε οργανισμούς του Δημοσίου (πολεοδομίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση).
  Ευελπιστούμε ο κανόνας αυτός σύντομα να καταρριφθεί σύμφωνα και με την καθολική απαίτηση του λαού και τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης.

  ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΩΣ οι κάτοικοι

  Γεώργιος Παρασχάκης Δικαστικός Επιμελητής

  Μαρκαράς Πολύκαρπος Αρχ.Μ.ΕΔΕ.Παν.Ρώμης Πειραιώς ΕΜΠ
  Τεχν.Δνση Μελετών ΓΓΑ ΥΠΠΟ
  http://kyameftopedioareos.blogspot.com
  http://expaganus.wordpress.com/2009/06/11/pedio-arews

 2. #2 ἀπὸ τὸν/τὴν ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΑΡΚΑΡΑΣ Αρχ.Μηχ. στὶς 21 Νοεμβρίου 2010 - 1:09 μ.μ.

  THE QUEST

  Στίς 5 Μαρτίου του 2008 σε δισέλιδο άρθρο της εφημερίδας “Ελευθεροτυπία” με τις φωτογραφίες των κ.Γεννηματά και Μπέη διαφημιζόταν η ΑΝΑΠΛΑΣΗ του Πεδίου του Αρεως ως “Παράδεισος στις μακέτες” {τυχαίος ο τίτλος;;] και δηλωνόντουσαν οι 94.000 φυτεύσεις! ότι θα ολοκληρωθούν πρίν την άνοιξη του 2009!.
  Ακόμη σε άλλο άρθρο της εφημερίδας “FREE SUNDAY” 24/10/10 καταγραφόταν, ότι πίσω απο τα “ονόματα με τις εργολαβίες”, στόν “Πράσινο ενεργειακό σχεδιασμό” απασχολήθηκε το “Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστημάτων $ Εφαρμογών”. !?
  Σήμερα εν έτη 2010-11 με ένα απλό μαθηματικό υπολογισμό αφαιρετικής και δεδομένου ότι “ιδίοις όμμασι” πραγματοποιήθηκαν, αποκλειστικά χωματουργικές-οικοδομικές εργασίες, εν “κρυπτώ & παραβύστω” εδώ και 3 έτη, (αρχείο ψηφ.φωτό), Σφράγιση γής – ενταφιασμός δομικών υλικών, μαρμαροκυβολιθοστρώσεων, στά τουλάχιστον 60 δασικά στρέμματα, παρέα με τά 6.000 κυβικά μέτρα Beton-arme, ΛΟΓΙΚΑ θα πρέπει να αφαιρέσουμε από τα 230 στρέμμ.(συνολικής έκτασης του Π.Α), δηλαδή τά 230-60=170 στρέμμ…..(επεικώς) και γρήγορα να τρέξουμε και να αναζητήσουμε που τοποθετήθηκαν,εδώ και τώρα, πάλι ΛΟΓΙΚΑ, οι 94.000φυτ./170στρεμ. = 553 φυτεύσεις ανά στρέμμα, που επικαλούνται!!!!!

  Και πάλι ΛΟΓΙΚΑ 1 στρέμμα = με 1000 τετρ.μέτρα.

  Τουτέστιν ομιλούμε γιά περίπου, (1000/553), χονδρικά 2 φυτεύσεις που να εμπεριέχουν και φύτευση δένδρου σέ κάθε…………………………….τετραγωνικό μέτρο!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΩΣ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

  ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟ περαιτέρω.

  http://kyameftopedioareos.blogspot.com

  http://expaganus.wordpress.com/2009/06/11/pedio-arews

 3. #3 ἀπὸ τὸν/τὴν ΠΟΛ ΜΑΡΚΑΡΑΣ ΑΡΧ.ΜΗΧ στὶς 19 Φεβρουαρίου 2011 - 5:54 μ.μ.

  ΣΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ πρώην ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑΣ Αθηνών-Πειραιώς, νυν Περιφέρεια “ΤΟ Πεδίον του Αρεως ΞΑΝΑΓΕΝΝΙΕΤΑΙ” Νοε-Δεκ.2010.

  ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ:

  “Εφαρμόστηκαν περιβαλλοντικές προδιαγραφές που μειώνουν σημαντικά τη θερμοκρασία του χώρου”.

  Και ενω …….”Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΥΜΠΑΝΙΖΕΙ”:

  100 Στρέμματα πρασίνου μπορούν να κατακρατούν 4 τόνους σκόνης ετησίως.
  Η βλάστηση αντανακλά περίπου το 1/4της προσπίπτουσας ακτινοβολίας μικρού μήκους. Από τα 3/4 που απορροφώνται, το μεγαλύτερο ποσοστό χρησιμοποιείται για την εξάτμιση του νερού από τα φύλλα, κι ένα μικρό ποσοστό ενέργειας ακτινοβολείται (μεγάλου μήκους κύματος υπέρυθρη ακτινοβολία).
  Αντίθετα τά δομικά υλικά “BETON “Οπλισμένο σκυρόδεμα -Μαρμαροκυβολιθοστρώσεις” ανακλούν μόλις το 1/10 της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ η υπόλοιπη μετατρέπεται σε θερμική, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία!!!!

  ………..THE QUEST..in………………………………………… “The see through Forest Park”

  http://kyameftopedioareos.blogspot.com

  Σε αποθηκευμένη σελίδα στό site http://www.ecofinder.gr σε άρθρο του ΟΙΚΟ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ.

  ΕΓΡΑΦΑΝ….πρίν την Ανάπλαση……………..το ΕΤΟΣ 2008!

  08-10-2008 | ΠΑΡΚΑ… Α-ΠΑΡΚΑ – Το 70% δεν προσφέρει στο κλίμα της πόλης.

  “Δεν φτάνει που στην Αθήνα δεν έχουμε πάρκα, αυτά που έχουμε κάθε άλλο παρά βοηθούν το κλίμα. Η μικρή έκταση αλλά και η τσιμεντοποίησή τους τα κάνουν συχνά να λειτουργούν ως θερμοσυσσωρευτές, που ανεβάζουν αντί να μειώνουν τη θερμοκρασία της πόλης.

  ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ: Πάρκο πρότυπο. “Εχει πυκνή πολυώροφη βλάστηση που δέν διακόπτεται από δομικά στοιχεία”
  εξηγεί η καθ. κ.Σερέλη.

  ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ:
  παράδειγμα προς αποφυγήν

  “Ενα από τα χειρότερα ως προς την απόδοσή τους στο περιβάλλον της πόλης, πάρκα, είναι το Πεδίον του Αρεως (που, ωστόσο, βρίσκεται σε φάση ανακατασκευής) καθώς διαθέτει δίκτυο πλακοστρωμένων «δρόμων» και η βλάστησή του είναι αραιή. Οι μετρήσεις του εργαστηρίου έδειξαν ότι εντός του πάρκου η θερμοκρασία ήταν η ίδια με αυτήν του γύρω δομημένου χώρου. Φαίνεται μάλιστα ότι αντί το πράσινο να επιδράσει στο αστικό περιβάλλον, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. «Τα δομικά υλικά κατά τη διάρκεια της ημέρας απορροφούν θερμότητα την οποία εκπέμπουν το βράδυ», εξηγεί η καθ. κ. Σερέλη-Χρονοπούλου. Ειδικά μάλιστα όταν πρόκειται για συμπαγές μπετόν σε αντίθεση με τα πορώδη υλικά. Οπως εξηγεί η κ. Σερέλη, για να αποδώσει το πράσινο πρέπει να είναι αρδευόμενο. Το ξηροφυτικό πράσινο χρειάζεται ειδικές συνθήκες για να βοηθήσει στην ατμόσφαιρα της πόλης. Για παράδειγμα, ο Λυκαβηττός προσφέρει καλύτερες συνθήκες και πιο χαμηλές θερμοκρασίες στις διπλανές περιοχές, αν και δεν έχει πυκνή βλάστηση ακριβώς γιατί πρόκειται για λόφο, οπότε το πράσινο βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από τα κτίρια της πόλης.”

  Πηγή: ΟΙΚΟ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – Τάνια Γεωργιοπούλου.
  …………………………..

  «Τίποτα δεν είναι μη αναστρέψιμο. Ούτε καν το μπετόν»
  (Αλέξανδρος Τομπάζης)

  Ο Αλέξανδρος Τομπάζης μιλά αποκλειστικά στον Πέτρο Μπιρμπίλη
  Sun, 26/09/2010 – 15:17 – Mediasoup

  Δήλωση στόν δημοσιογράφο Πέτρο Μπιρμπίλη
  http://www.mediasoup.gr/

  …………………………….

  και μετά τις επίσημες δηλώσεις του καθ΄ύλην αρμόδιου Αρχ.μελετητή των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ επεμβάσεων Α.Τομπάζη

  ΣΧΟΛΙΑ για νοήμονες

  ΚΑΤΟΠΙΝ 3 ΕΤΩΝ………περιφραγμένου αποκλεισμού & αποκλειστικά εκτελεσθέντων οικοδομικών εργασιών, ακόμη & εκτός διάρκεια συμβάσεως

  εν ετη 2011 ….ΔΙΕΡΩΤΩΜΕΘΑ…πρός τι η συγκεκριμένη δρομολογηθείσα εργοληπτική ΗΜΙΤΕΛΗΣ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ”
  των 9,150-10.000.000 ευρώ ;;; ? ;;;
  400.000 ευρώ για αποκατάσταση “ποίων” φθορών στη πλ.Πρωτομαγιάς του Π.Α. ?

  και προσφάτως, τοποθέτησης των κόκκινων σιδερένιων κορμών δένδρων ?

  ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ προς το Βέλτιστο – Βιώσιμο – Αειφόρο , σύμφωνα και με τις επιταγές της εξαγγελθείσας “πράσινης ανάπτυξης” ;;;;;; ? ;;;;;;;;;

  http://kyameftopedioareos.blogspot.com {επίσημα αγνοηθέντα έγγραφα-γνωματεύσεις δημοσίων υπηρεσιών, Ανεξ.Αρχών – νομικά στοιχεία δικαίου του περιβάλλοντος εν μέσω σχολίων & ψηφιακών φωτό }

 4. #4 ἀπὸ τὸν/τὴν ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΑΡΚΑΡΑΣ Αρχ.Μηχ.TEE 46487 κάτοικοι θαμώνες στὶς 23 Αὐγούστου 2011 - 8:52 π.μ.

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΙΑΣ & ΔΑΣΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΚΟΥ

  Εν ετει 2011 ενημερώσαμε το ΣτΕ, ότι οι δημιουργηθέντες από το απώτερο παρελθόν άνευ αδείας οδικοί άξονες εντός της δασικής εκτάσεως του Πεδίου του Αρεως Δεν είναι διαστρωμένοι με χώμα, όπως το Δικαστήριο είχε την εντύπωση, σύμφωνα με την πράξη υπ.αρ.688/2009 της Επιτροπής Αναστολών { αντικατάσταση των ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντένιων όγκων & επιφανειών} αλλά η εν λόγω επίστρωση οπλισμένων σκυροδεμάτων ειναι ολωσδιόλου Μη πορώδης, άρα και Μη οικολογική, αφού παρεμποδίζει την διαπνοή του εδαφικού ενδιαιτήματος.

  Ως είναι εύλογο κάκιστα παράγωγα αυτού είναι:

  Η αύξηση της απορροφούμενης ηλιακής ακτινοβολίας { λόγω και των διαμορφωμένων πολλαπλών ξέφωτων}, από τα θερμοαπορροφητικά δομικά υλικά και απόδοσης της ως θερμότητα στο περιβάλλον.

  Επι των ελαχίστων βροχοπτώσεων και Μη λειτουργίας του επιφανειακού ευτελούς αρδευτικού συστήματος διασωλήνωσης συνεπώς και της εκτεταμένης Σφράγισης εδάφους – γης {Soil Sealing http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/themes/Sealing/ }, ουδεμία διύγρανση του εδάφους πραγματοποιείται με αποτέλεσμα οι ρίζες των δένδρων να στερούνται της βασικής τους τροφοδοσίας.

  ???????????????????????????

  Ο πρώην δασάρχης του Πεδίου του Αρεως κος Αμοργιανιώτης, νυν Ειδικός Γραμματέας Δασών ΥΠΕΚΑ {με την σημερινή κυβέρνηση} και σύμφωνα με το υπ.αρ.117840/1514/8/4/2011 σκεπτικό του εγγράφου του αναρτηθέν και εις τον διαδικτυακό κόμβο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, υποστηρίζει – δηλώνει ότι αυτό ειναι το Νόμιμο και το οποίο αναποκρίνεται απόλυτα στο βάσιμο-ουσιαστικό και τυπικό γίγνεσθαι.
  Σύμφωνα όμως με προγενέστερα έγγραφα του, ήτοι τα υπ.αρ.2603/2/12/2009-2673/13/01/2010-310/17/2/2009 και με το εισηγητικό έγγραφο του.υπ.αρ.162/28/1/2009 και εγκριθέν απο την Περιφέρεια Αττικής έγγρ.αρ.250/29/1/2009, είχε εγκρίνει την Φυτοτεχνική Μελέτη Αναπλάσεως που σύμφωνα με τα Αρχιτεκτονικά σχέδια αποτυπώνει, υλοποιεί, ενταφιάζει οικοδομικές επεμβάσεις όγκου τουλάχιστον 6.000 κυβ.μέτρων Μπετόν και που αφαιρεί το ¼ της Δασικότητας.
  Συνεπώς σύμφωνα με το σκεπτικό του εγγράφου του το 2011 και το οποίο αναιρεί και παύει να υποστηρίζει τα όσα δηλώθηκαν εις το παρελθόν, ανασκευάζει, ανατρέπει και ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι σύμφωνα με τους Υποστηρικτικούς νόμους, ήτοι ως αναφέρεται σύμφωνα με το Θέμα: Τήν επιτακτική προστασία κοινοχρήστων χώρων πρασίνου-Αλσών-Πάρκων…..είναι το βάσιμο, Νόμιμο και πραγματικό. Συνεπώς Δέν αιτιολογεί με Νόμιμα αποδεικτικά και βάσιμα στοιχεία που στηρίζονται οι αβάσιμες προυφιστάμενες εσφαλμένες απόψεις του αφου {ορισμένες ως γνωστόν οικοδομικές επεμβάσεις σύμφωνα και με προγενέστερα έγγραφα του ιδίου απο το αρχείο του απαγορεύονται απο την Δασική Νομοθεσία}.
  Συνεπώς φάσκει και αντιφάσκει αφού Δέν παραθέτει τα τυχόν Νέα και πραγματικά και Νόμιμα στοιχεία με επαρκή αιτιολόγηση της αντιφατικής ευρηματικής άποψης του. Ετσι ώστε να αυτοαναιρείται, να διαψεύδεται, και να εκθέτει εαυτόν και την πρώην Υπηρεσία του στην οποία προίστατο. Βάσιμος και νόμιμος λόγος, που δημιουργεί έυλογο και δυσεξήγητο ερωτηματικό από τις εσφαλμένες αβάσιμες, ατεκμηρίωτες και «μη νόμιμες» απόψεις του, κατά την άποψη μας πάντα, κατά τις οποίες Διαστρέφεται και Κακοποιείται η Νόμιμη Τάξη και η Αλήθεια.
  Καλείται λοιπόν να μας απαντήσει και να εξηγήσει πότε εσφάλη και πότε υπήρξε σύμφωνως με την ………Νόμιμη Τάξη.

  οι κάτοικοι θαμώνες του Πεδίου του Αρεως

  Μαρκαράς Πολύκαρπος Αρχ.Μηχ.παν.Ρώμης – ΕΜΠ – Πειραιώς

  Παρασχάκης Γεώργιος Νομ.Δικαστικός Επιμελητής

  http://kyameftopedioareos.blogspot.com

  http://expaganus.wordpress.com

  http://polmarkarch.wordpress.com

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: