Πόσο ἀληθινὰ ἀποτελεσματικὲς εἶναι οἱ ΑΠΕ; Διδάγματα ἀπὸ τὴν Γερμανία

Τὰ τελευταῖα 10 χρόνια πακτωλοὶ χρημάτων τῶν φορολογουμένων ἔχουν ἐπενδυθεῖ στὴν Γερμανία σὲ ἀνανεώσιμες πηγὲς ἐνεργείας (ΑΠΕ). Ἡ ἀνάπτυξη τῆς βιομηχανίας αὐτῆς ὑπῆρξε ραγδαία. Ἦταν ὅμως σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις θετική; Τὸ SPIEGEL ONLINE ἐξετάζει ὄχι μόνον τὶς ΑΠΕ ποὺ ὑπόσχονται πολλά, ἀλλὰ καὶ αὐτὲς ποὺ ἴσως ἀποδειχθοῦν παταγώδεις ἀποτυχίες.

Ἱστορικό

Ὅταν ξεκίνησε ἡ ἱστορία τῶν ΑΠΕ, ὅλα φαινόντουσαν μικρά. Λίγα βιοκαύσιμα ἐδῶ, μιὰ μικρὴ γεννήτρια ἐκεῖ. Ἴσως καὶ κάποια φωτοβολταϊκὰ ποὺ μετὰ βίας παρήγαγαν ἐνέργεια γιὰ ἕναν ὑπολογιστὴ τσέπης.

Ἀλλὰ ἔφθασε ἡ 1η Ἀπριλίου 2000. Ἡ τότε κυβέρνηση τοῦ καγγελλαρίου Σρέντερ, ποὺ κυβερνοῦσε μόλις ἑνάμισυ χρόνο, ἐψήφισε τὴν ἡμέρα ἐκείνη ἕναν νόμο ποὺ θὰ ἄλλαζε ἐντελῶς τὴν ἐνεργειακὴ ἀγορὰ τῆς Γερμανίας. Τὸ ὄνομά του: Νόμος γιὰ τὴν προώθηση τῶν ἀνανεωσίμων ἐνεργείας (ἀρχικά EEG). Ἀργότερα προσετέθη καὶ ὁ νόμος ποὺ ρύθμιζε τὰ μερίδια τῶν βιοκαυσίμων, καθὼς καὶ ἕνα ἄλλο μέτρο ποὺ καθόριζε τὴν χρήση γεωθερμικῆς ἰσχύος. Ὁ στόχος ἦταν ξεκάθαρος. Ἐπρόκειτο γιὰ ἐπανάσταση στὶς ἀγορὲς καυσίμων, ἠλεκτρισμοῦ καὶ θερμάνσεως.

Οἱ νέοι νόμοι ἔφεραν ἀποτέλεσμα. Οἱ ὑψηλὲς κρατικὲς ἐπιδοτήσεις αὔξησαν μαζικὰ τὴν ζήτηση γιὰ ἀνεμογεννήτριες καὶ ἡλιακὰ πάνελ καὶ ἡ Γερμανία γρήγορα μετασχηματίσθηκε σὲ οἰκολογικὸ παράδεισο.

Κατὰ τὴν δεκαετία τοῦ ’90 τὰ πράγματα στὴν ἐνεργειακὴ ἀγορὰ τῆς Γερμανίας ἦσαν ἁπλᾶ. Οἱ Γερμανοὶ ἐπρομηθεύοντο ἐνέργεια ἀπὸ μονάδες λιθάνθρακα ἢ ἀπὸ πυρηνικοὺς σταθμούς. Γέμιζαν τὰ ρεζερβουάρ τους μὲ συμβατικὰ καύσιμα καὶ θέρμαιναν τὰ σπίτια τους μὲ πετρέλαιο ἢ φυσικὸ ἀέριο. Μέσα σὲ μιὰ δεκαετία ὅμως, τὰ πράγματα ἄλλαξαν ἄρδην: ἡ πράσινη ἰσχύς ἔγινε δημοφιλέστατη, οἱ ὁδηγοὶ στράφηκαν στὰ βιοκαύσιμα καὶ οἱ κάτοικοι ἄρχισαν νὰ χρησιμοποιοῦν γιὰ θέρμανση πεπιεσμένο ξύλο (wood pellet).

Ὁ ἄνθρακας και ἡ πυρηνικὴ ἰσχύς, μαζὶ μὲ τὸ πετρέλαιο καὶ τὸ ἀέριο, κυριαρχοῦν ἀκόμη στὴν ἀγορά. Ἀλλὰ ἔχει ἀρχίσει μιὰ τεκτονικῆς κλίμακος ἀλλαγὴ. Κάθε χρόνο τὸ μερίδιο τῶν ἀνανεώσιμων πηγῶν αὐξάνεται. Ἤδη οἱ ἀνανεώσιμες πηγὲς καλύπτουν τὸ 15% τῶν ἀναγκῶν ἠλεκτρισμοῦ σὲ ἐπίπεδο χώρας, ἐνῶ σέ μερικὰ κρατίδια, μόνη ἡ αἰολικὴ ἐνέργεια καλύπτει πάνω ἀπὸ τὸ 35%.

Παρ’ ὅλ’ αὐτά, χρειάζεται δρόμος γιὰ νὰ ἀπαντηθοῦν ὅλα τὰ ἐρωτήματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὶς ἀνανέωσιμες πηγές. Π.χ., πότε οἱ ΑΠΕ θὰ μπορέσουν νὰ ἐπιβιώσουν χωρὶς ἐπιδοτήσεις; Θὰ συνεχίσουν νὰ αὐξάνουν τὸ μερίδιό τους; Θὰ μπορέσομε νὰ βροῦμε τρόπο νὰ ἀποθηκεύομε τὴν παραγόμενη ἀπὸ τὸν ἀέρα καὶ τὸν ἥλιο ἐνέργεια; Εἶναι σαφὲς ὅτι ἐνῶ ὁρισμένες ἐνεργειακὲς πηγὲς θὰ ἀναπτυχθοῦν, ἄλλες εἶναι προορισμένες νὰ ἀποτύχουν.

Τὸ SPIEGEL ONLINE ἐξετάζει ὅλους τοὺς τύπους ἀνανεώσιμης ἐνέργειας, τὴν τεχνολογία ποὺ ὑπάρχει πίσω τους, καὶ τὶς πιθανότητές τους νὰ ἐπιβιώσουν στὴν ἀνοιχτὴ ἀγορά. Διαβάστε:

Φωτοβολταϊκά: Διδάγματα ἀπὸ τὴν Γερμανία

Αἰολικὴ ἐνέργεια: Διδάγματα ἀπὸ τὴν Γερμανία

Βιοενέργεια: Διδάγματα ἀπὸ τὴν Γερμανία

Πηγή: SPIEGEL ONLINE

Advertisements

 1. #1 ἀπὸ τὸν/τὴν alfa στὶς 27 Φεβρουαρίου 2010 - 11:54 π.μ.

  Πάντως τα pellets στην Ελλάδα , αντί επιδοτήσεων είναι υπο διωγμόν.
  -Μόνον στην Ελλάδα (Αττικά, Ν. Θεσ/νίκης) έχουμε ολική απαγόρευση λέβητα πέλλετ.
  -Μόνον στην Ελλάδα έχουμε στο εισαγόμενο (μη ΑΠΕ) Φυσικο αέριο ΦΠΑ 9% και στα ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ πέλλετς 19%
  -Μόνον στην Ελλάδα κονδύλια ΕΣΠΑ που προοριζόταν για ΑΠΕ & ΕΞΕ δόθηκαν για αγορά πανάκριβων κλιματιστικών.
  (που η τιμή τους μετα το πέρας του προγράμματος επιδότησης έπεσαν 30% και κανένα ΜΜΕ δεν μίλησε για το σκάνδαλο επειδή πήραν διαφημιστική πίττα)
  -Μόνον στην Ελλάδα βγαίνει πρόγραμμα (“εξοικονομώ”) που επιδοτεί λέβητες πετρελαίου, όχι όμως λέβητες πέλλετς.

  ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΜΜΕ….
  (και βαπτίζουν τον εξυπηρετήσαντα κ. Κωστή Χατζηδάκη ως “πετυχημένο”….)

 2. #2 ἀπὸ τὸν/τὴν Ἀμαρ. Δεληγιάννη στὶς 28 Φεβρουαρίου 2010 - 9:20 μ.μ.

  Μόλις μεταφράσαμε καὶ προσθέσαμε τὸ σχετικὸ μὲ τὴν βιοενέργεια ἄρθρο τοῦ SPIEGEL. Ἐκεῖ ἀναφέρεται ὅτι,

  ἡ θέρμανση μὲ πέλλετ ἐπίσης ἀπελευθερώνει στὴν ἀτμόσφαιρα λεπτότατα σωματίδια σκόνης ποὺ μποροῦν νὰ ὁδηγήσουν σὲ ἀναπνευστικὲς ἀσθένειες.

  Θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι αὐτὸς ἕνας λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον ἀπαγορεύονται στὴν Ἀθήνα καὶ Θεσ/νίκη;

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: