Ἀρχεῖο κατηγορίας "Βανδαλισμοί"

Χτίστε, πληρῶστε, νομιμοποιῆστε: ἡ περὶ αὐθαιρέτων πολιτικὴ τοῦ Ὑπ. Περιβάλλοντος

Μὲ ἀφορμὴ τὴν κρίση νομιμοποιεῖται ἡ μεγαλύτερη περιβαλλοντικὴ ἀνομία τῆς χώρας, τὰ αὐθαίρετα. Ἐπειδὴ μάλιστα δὲν συλλέγονται ἀρκετὰ χρήματα ἀπὸ τὶς νομιμοποιήσεις τῶν ἤδη κτισμένων αὐθαιρέτων, δίδονται καὶ παρατάσεις, θεωρητικῶς γιὰ νὰ προλάβουν νὰ τὰ δηλώσουν οἱ καθυστερήσαντες, στὴν οὐσία γιὰ νὰ ὀλοκληρωθοῦν τὰ ὑπὸ κατασκευὴν ἀνὰ τὴν ἐπικράτεια καινούργια αὐθαίρετα καὶ νὰ προλάβουν νὰ νομιμοποιηθοῦν.

Ἡ τελευταία τέτοια παράταση ἀνακοινώθηκε σήμερα: μέχρι τὶς 30 Ἰουνίου  οἱ ἀπανταχοῦ τῆς χώρας ἐργολάβοι προφθαίνουν νὰ ὁλοκληρώσουν τὰ αὐθαίρετα ποὺ κτίζουν τώρα καὶ νὰ τὰ νομιμοποιήσουν. Τὸ ἐπὶ 40 χρόνια λειτουργοῦν ἀποτυχημένο οἰκονομικό μας μοντέλλο ἐπιμένει: τσιμέντο, τσιμέντο, τσιμέντο.  Μὲ κρατικὴ ἐξ ὑπουργείου περιβάλλοντος(!) κάλυψη. Ἡ ἀπόλυτη παρακμή.

Ὁ “εὐρωπαῖος” κ. Παπακωνσταντίνου μπορεῖ νὰ καυχᾶται ὅτι πέραν τῆς οἰκονομικῆς συνήργησε καὶ στὴν περιβαλλοντικὴ καταστροφὴ τῆς χώρας.

Πηγές:

Υπ. Περιβάλλοντος: Περαιτέρω διευκολύνσεις σὲ ὅσους χτίζουν αυθαίρετα

Παράταση στὴν τακτοποίηση αὐθαιρέτων

Advertisements

1 Σχόλιο

Αὐθαίρετα: ἡ κρίση ὡς πρόσχημα τακτοποιήσεως κομματικῶν ὑποχρεώσεων

Τὶ ὁρίζει τὸ Σύνταγμα:

Περιθώριο νομιμοποιήσεως ὑπάρχει μόνον γιὰ ὅσα αὐθαίρετα ἀποδεδειγμένα ἐκτίσθησαν πρὶν τὸ 1983, καθὼς καὶ γιὰ ὅσα ἐκτίσθησαν μὲν χωρὶς οἰκοδομικὴ ἄδεια, ἀλλὰ χωρὶς νὰ ὑπερβαίνουν τοὺς ἰσχύοντες στὴν περιοχή τους συντελεστὲς δομήσεως. Κάθε ἄλλο ἐνδεχόμενο σύμφωνα μὲ τὸ Σύνταγμα καὶ τὴν νομολογία εἶναι ἀδύνατον. Διαβάστε τὸ ὑπόλοιπο ἄρθρο »

Σχολιάστε

Καὶ ποινικὴ δίωξη γιὰ διατήρηση αὐθαιρέτου

Με ποινική καταδίκη, λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, απειλούνται όσοι δεν καταβάλλουν την ειδική αποζημίωση που τους επιβλήθηκε για τη διατήρηση αυθαίρετου κτίσματος σε δασική έκταση, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατεδάφισής του.

Ο Αρειος Πάγος έκρινε σύμφωνη με το Σύνταγμα τη νομοθεσία που επιβάλλει όχι μόνο το πρόστιμο για τη διατήρηση του αυθαιρέτου, αλλά και την υποχρέωση του ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου να το γκρεμίσει με δικές του δαπάνες [Σημ. peridasous. Μήπως γιὰ κάτι τέτοια  θέλουν ὁρισμένοι νὰ ἀλλάξει τὸ Σύνταγμα;], ενώ παράλληλα δέχθηκε ότι τα ποσά αυτά που διαρκώς προσαυξάνονται, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).

Ετσι, η μη καταβολή των ετήσιων προστίμων, πέρα από τη συνεχή διόγκωσή τους σε δυσθεώρητα ύψη, συνεπάγεται και την κίνηση ποινικής διαδικασίας σε βάρος του ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου για το αδίκημα της μη καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, που τιμωρείται ολοένα και αυστηρότερα. Παράλληλα μπορεί να επιδιωχθεί η είσπραξη με την κατάσχεση άλλων περιουσιακών του στοιχείων (ακινήτων, καταθέσεων κλπ.).

Διαβάστε τὸ ὑπόλοιπο ἄρθρο »

Σχολιάστε

Γιατὶ δὲν κατεδαφίζονται τὰ αὐθαίρετα τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως;

Ἐνῶ τὸ νεοσύστατο Ὑπ. Περιβάλλοντος ἑτοιμάζεται νὰ κατεδαφίσει τὰ 117 αὐθαίρετα ποὺ ἐντόπισε ἡ Κτηματολόγιο Α.Ε. στὰ καμένα τῆς ΒΑ Ἀττικῆς, πολίτες ποὺ προσφέρονται μὲ ἴδια μέσα νὰ κατεδαφίσουν τὰ ἀπὸ δεκαετίας τελεσιδίκως χαρακτηρισμένα ὡς αὐθαίρετα τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως, περιμένουν 15 μῆνες στὸ ἀκουστικό τους. Διαβάστε τὸ ὑπόλοιπο ἄρθρο »

8 Σχόλια

Ἄλσος Εὐαγγελισμοῦ: Ἀπ’ τὸ καφενεδάκι τῶν 50 τ.μ. στὸ ἑστιατόριο τῶν 340…

Ἐστιατόριο Μποσκέτο στὸ παρκάκι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ: ἕνα παληὸ καφενεδάκι 50 τ.μ. ποὺ μὲ πλεῖστες αὐθαίρετες, διαδοχικῶς νομιμοποιούμενες, ἐπεκτάσεις (εἰς βάρος πάντοτε τοῦ πρασίνου) κατέληξε νὰ γίνει τὸ πολὺ γνωστὸ πολυτελὲς ἐστιατόριο. Σήμερα τὸ κτίριο τοῦ ἑστιατορίου ἔχει κατεδαφισθεῖ καὶ στὴν θέση του, πίσω ἀπὸ ὑψηλὴ ἀδιαφανῆ περίφραξη (γιὰ νὰ μὴ φαίνεται τίποτε) κατασκευάζεται καινούργιο ὑψηλότερο (ὕψος τεσσάρων μέτρων ἀντὶ τριῶν) μὲ νομιμοποιημένες ὅλες τὶς αὐθαίρετες ἐπεκτάσεις (βλ. τέταρτη φωτό) καὶ συνολικὸ ἐμβαδόν 340 τμ. Διαβάστε τὸ ὑπόλοιπο ἄρθρο »

2 Σχόλια

Δάσος Συγγροῦ στὸ Μαρούσι: ἂλλοι φυτεύουν, ἄλλοι ξεριζώνουν…

Ἀδειανοὶ λάκκοι δίπλα σὲ παλαιότερα φυτεμένα δέντρα.

Δευτέρα πρωΐ, 16 Νοεμβρίου, δεντράκια φυτεμένα ἀπὸ τοὺς ἐθελοντὲς τοῦ ἀκάματου Τάκη Μηλιοῦ τὸ ἀμέσως προηγούμενο Σαββατοκύριακο εἶχαν ξεριζωθεῖ. Τὰ περισσότερα εἶχαν ἤδη μεταφερθεῖ ἐκτὸς δάσους. Τὰ τελευταῖα ὀκτώ εἶχαν στοιβαχτεῖ πίσω ἀπὸ ἕναν θάμνο περιμένοντας τὴν ἑπόμενη βόλτα.

Τὸ περιστατικὸ δὲν εἶναι μοναδικό. Κάθε δενδροφύτευση κοντὰ στὶς εἰσόδους τοῦ Δάσους Συγγροῦ ἐπαναλαμβάνεται συνήθως πολλὲς φορὲς μέχρι νὰ καταφέρουν μερικὰ δέντρα νὰ γλυτώσουν την κλοπὴ καὶ νὰ μεγαλώσουν. Αὐτὴν τὴν φορά ὁ ἄνθρωπος ποὺ μετέφερε τὰ ξεριζωμένα δενδρύλλια ἔξω ἀπὸ τὸ δάσος συνελήφθη ἐπὶ τὸ ἔργον: μὲ τὶς πλαστικὲς σακκοῦλες καὶ τὰ δεντράκια στὸ χέρι. Ἦταν μία καθ’ ὅλα συμπαθής γυναίκα μέσης ἡλικίας, κάτοικος τῆς περιοχῆς, ἡ γυναίκα τῆς διπλανῆς μας πόρτας. Μόλις μᾶς εἶδε πέταξε τὶς σακκοῦλες μὲ τὰ δεντράκια σὲ μιὰ λόχμη. Μετὰ ἔκανε ὅτι δὲν ἤξερε τίποτε καὶ κίνησε νὰ φύγει μὲ βῆμα ταχύ καὶ τὸ κεφάλι κάτω. Μετὰ ἰσχυρίσθηκε ὅτι ἄλλη γυναίκα ξερίζωσε τὰ δέντρα καὶ αὐτὴ ἁπλῶς τὰ πῆρε. Οἱ σακκοῦλες ὅμως μίλησαν ἀπὸ μόνες τους. Ἂν τὴν ξανασυναντήσομε, ἴσως ἰσχυρισθεῖ κάτι ἄλλο. Ἔχει σημασία;
Διαβάστε τὸ ὑπόλοιπο ἄρθρο »

4 Σχόλια