Ἀρχεῖο κατηγορίας "Αὐθαίρετα"

Χτίστε, πληρῶστε, νομιμοποιῆστε: ἡ περὶ αὐθαιρέτων πολιτικὴ τοῦ Ὑπ. Περιβάλλοντος

Μὲ ἀφορμὴ τὴν κρίση νομιμοποιεῖται ἡ μεγαλύτερη περιβαλλοντικὴ ἀνομία τῆς χώρας, τὰ αὐθαίρετα. Ἐπειδὴ μάλιστα δὲν συλλέγονται ἀρκετὰ χρήματα ἀπὸ τὶς νομιμοποιήσεις τῶν ἤδη κτισμένων αὐθαιρέτων, δίδονται καὶ παρατάσεις, θεωρητικῶς γιὰ νὰ προλάβουν νὰ τὰ δηλώσουν οἱ καθυστερήσαντες, στὴν οὐσία γιὰ νὰ ὀλοκληρωθοῦν τὰ ὑπὸ κατασκευὴν ἀνὰ τὴν ἐπικράτεια καινούργια αὐθαίρετα καὶ νὰ προλάβουν νὰ νομιμοποιηθοῦν.

Ἡ τελευταία τέτοια παράταση ἀνακοινώθηκε σήμερα: μέχρι τὶς 30 Ἰουνίου  οἱ ἀπανταχοῦ τῆς χώρας ἐργολάβοι προφθαίνουν νὰ ὁλοκληρώσουν τὰ αὐθαίρετα ποὺ κτίζουν τώρα καὶ νὰ τὰ νομιμοποιήσουν. Τὸ ἐπὶ 40 χρόνια λειτουργοῦν ἀποτυχημένο οἰκονομικό μας μοντέλλο ἐπιμένει: τσιμέντο, τσιμέντο, τσιμέντο.  Μὲ κρατικὴ ἐξ ὑπουργείου περιβάλλοντος(!) κάλυψη. Ἡ ἀπόλυτη παρακμή.

Ὁ “εὐρωπαῖος” κ. Παπακωνσταντίνου μπορεῖ νὰ καυχᾶται ὅτι πέραν τῆς οἰκονομικῆς συνήργησε καὶ στὴν περιβαλλοντικὴ καταστροφὴ τῆς χώρας.

Πηγές:

Υπ. Περιβάλλοντος: Περαιτέρω διευκολύνσεις σὲ ὅσους χτίζουν αυθαίρετα

Παράταση στὴν τακτοποίηση αὐθαιρέτων

Advertisements

1 Σχόλιο

Αὐθαίρετα: ἡ κρίση ὡς πρόσχημα τακτοποιήσεως κομματικῶν ὑποχρεώσεων

Τὶ ὁρίζει τὸ Σύνταγμα:

Περιθώριο νομιμοποιήσεως ὑπάρχει μόνον γιὰ ὅσα αὐθαίρετα ἀποδεδειγμένα ἐκτίσθησαν πρὶν τὸ 1983, καθὼς καὶ γιὰ ὅσα ἐκτίσθησαν μὲν χωρὶς οἰκοδομικὴ ἄδεια, ἀλλὰ χωρὶς νὰ ὑπερβαίνουν τοὺς ἰσχύοντες στὴν περιοχή τους συντελεστὲς δομήσεως. Κάθε ἄλλο ἐνδεχόμενο σύμφωνα μὲ τὸ Σύνταγμα καὶ τὴν νομολογία εἶναι ἀδύνατον. Διαβάστε τὸ ὑπόλοιπο ἄρθρο »

Σχολιάστε

Καὶ ποινικὴ δίωξη γιὰ διατήρηση αὐθαιρέτου

Με ποινική καταδίκη, λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, απειλούνται όσοι δεν καταβάλλουν την ειδική αποζημίωση που τους επιβλήθηκε για τη διατήρηση αυθαίρετου κτίσματος σε δασική έκταση, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατεδάφισής του.

Ο Αρειος Πάγος έκρινε σύμφωνη με το Σύνταγμα τη νομοθεσία που επιβάλλει όχι μόνο το πρόστιμο για τη διατήρηση του αυθαιρέτου, αλλά και την υποχρέωση του ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου να το γκρεμίσει με δικές του δαπάνες [Σημ. peridasous. Μήπως γιὰ κάτι τέτοια  θέλουν ὁρισμένοι νὰ ἀλλάξει τὸ Σύνταγμα;], ενώ παράλληλα δέχθηκε ότι τα ποσά αυτά που διαρκώς προσαυξάνονται, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).

Ετσι, η μη καταβολή των ετήσιων προστίμων, πέρα από τη συνεχή διόγκωσή τους σε δυσθεώρητα ύψη, συνεπάγεται και την κίνηση ποινικής διαδικασίας σε βάρος του ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου για το αδίκημα της μη καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, που τιμωρείται ολοένα και αυστηρότερα. Παράλληλα μπορεί να επιδιωχθεί η είσπραξη με την κατάσχεση άλλων περιουσιακών του στοιχείων (ακινήτων, καταθέσεων κλπ.).

Διαβάστε τὸ ὑπόλοιπο ἄρθρο »

Σχολιάστε

Γιατὶ δὲν κατεδαφίζονται τὰ αὐθαίρετα τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως;

Ἐνῶ τὸ νεοσύστατο Ὑπ. Περιβάλλοντος ἑτοιμάζεται νὰ κατεδαφίσει τὰ 117 αὐθαίρετα ποὺ ἐντόπισε ἡ Κτηματολόγιο Α.Ε. στὰ καμένα τῆς ΒΑ Ἀττικῆς, πολίτες ποὺ προσφέρονται μὲ ἴδια μέσα νὰ κατεδαφίσουν τὰ ἀπὸ δεκαετίας τελεσιδίκως χαρακτηρισμένα ὡς αὐθαίρετα τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως, περιμένουν 15 μῆνες στὸ ἀκουστικό τους. Διαβάστε τὸ ὑπόλοιπο ἄρθρο »

8 Σχόλια