Ἀρχεῖο κατηγορίας "Χαλκιδική"

Σκουριές: Αὐτὸ δὲν εἶναι χρυσός;

kakavos

Advertisements

Σχολιάστε

Ἑλληνοκαναδὸς βουλευτὴς συλλέγει ὑπογραφὲς γιὰ τὴν Χαλκιδική – Βοηθῆστε

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Ὁ κ. Δ. Καρύγιαννης, ὁμογενὴς βουλευτὴς τοῦ κόμματος τῶν Φιλελευθέρων τοῦ Καναδικοῦ Κοινοβουλίου, ἀναλαμβάνει πρωτοβουλία συλλογῆς ὑπογραφῶν γιὰ τὴν ἄμεση διακοπὴ τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐταιρείας Eldorado στὴν Χαλκιδική. Τὸ αἴτημα θὰ διαβιβασθεῖ πρὸς τὸν Καναδὸ πρωθυπουργό κ. Χάρπερ, τὸν κ. Σαμαρᾶ καὶ τοὺς ὑπευθύνους τῆς ἑταιρείας κ. κ. Νόρμ Πίτσερ καὶ Πώλ Ράϊτ.

Ἡ πρωτοβουλία τοῦ κ. Καρύγιαννη ἀνελήφθη μετὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὶς Σκουριὲς καὶ τὴν ἰδίοις ὄμμασι διαπίστωση τῶν καταστροφῶν.  Ἡ καναδικὴ ἑταιρεία δὲν παύει νὰ εἶναι ἠθικῶς καὶ οἰκολογικῶς ὑπεύθυνη γι’ αὐτὰ ποὺ θέλει νὰ κάνει, ἐπισημαίνει ὁ κ. Καρύγιαννης. Ἐὰν αὐτὰ ποὺ κάνει ἐδῶ ἤθελε νὰ τὰ κάνει στὸν Καναδᾶ, τὶ προβλήματα θὰ εἶχε; Τὶ οἰκολογικὴ ἐπιτροπὴ θὰ εἶχε περάσει; Δηλαδή, μὴ βρίσκουμε τὴν Ἑλλάδα ποὺ αὐτὴ τὴν στιγμὴ βρίσκεται σὲ ἀνάγκη καὶ πᾶμε νὰ τὴν πατήσουμε στὸ λαιμό.

Ὑπογράψτε ἐδῶ καὶ διαδῶστε. 

Πλήρης κάλυψη τοῦ προβλήματος τῆς Χαλκιδικῆς στὸν ἱστοχῶρο HalkidikiSOS καὶ δή, στὸ σχετικὸ ἐνημερωτικὸ περιοδικό

Σχολιάστε

“Ἀνάπτυξη” στὸ Δάσος τῶν Σκουριῶν

Πηγή: Παρατηρητήριο Μεταλλευτικῶν Δραστηριοτήτων

Σχολιάστε

Η Χαλκιδική του χρυσού και ο χρυσός της Χαλκιδικής – Το πραγματικό τοπίο

Halkidiki_gold3

 

Του Γεωργίου Χριστοφορίδη, Επιμελητήριο Περιβάλλοντος & Βιωσιμότητας

 «Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης . . . . . σημειώνοντας ότι το τοπίο διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο δημοσίου συμφέροντος από άποψη πολιτισμική, οικολογική, περιβαλλοντική και κοινωνική και ότι συνιστά πόρο ευνοϊκό για την οικονομική δραστηριότητα, του οποίου η διαχείριση και ο σχεδιασμός μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας . . . . . έχοντας επίγνωση ότι το τοπίο συμβάλλει στη διαμόρφωση της τοπικής κουλτούρας . . . . . αναγνωρίζοντας ότι το τοπίο είναι ένα σημαντικό μέρος της ποιότητας ζωής των ανθρώπων οπουδήποτε, σε αστικές περιοχές και στην ύπαιθρο, σε υποβαθμισμένες περιοχές, όπως και σε περιοχές υψηλής ποιότητας, σε περιοχές αναγνωρισμένες ως εξαιρετικού φυσικού κάλλους, όπως και σε περιοχές χωρίς ιδιαιτερότητες . . . . . . . ευχόμενα να ανταποκριθούν στην επιθυμία του κοινού να απολαμβάνει υψηλής ποιότητας τοπία . . . . . . . .πιστεύοντας ότι το τοπίο είναι ένα σημείο- κλειδί για την ατομική και κοινωνική ευημερία και ότι η προστασία, η διαχείριση και ο σχεδιασμός του συνεπάγεται δικαιώματα και ευθύνες για τον καθένα . . . . . . . .».

Τα θαυμαστά αυτά λόγια, τα οποία περιέχονται στο προοίμιο της ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου, που κυρώθηκε παρ΄ημίν με το ν. 3827/2010, θα ήταν αρκετά για να αποστομώσουν τους εκασταχού σπερμολογούντες για τη Χαλκιδική του χρυσού και για τον χρυσό της Χαλκιδικής. Ωστόσο, την ανωτέρω, ομολογουμένως ορθή ευρωπαϊκή εκδοχή περί τοπίου, είναι ανάγκη να την «προσγειώσουμε» στην πλανητικώς μοναδική ιδιαιτερότητα της χώρας μας, κυρίως, για να αντιληφθούμε την επαπειλούμενη απώλεια.

Ιδού λοιπόν, ένα γοητευτικό νοερό ταξείδι, που σας προτείνω για σήμερα: Ξεκινήσαμε ήδη από το γενικό τοπίο της ευρωπαϊκής περί τοπίου αντίληψης, θα περιηγηθούμε για λίγο στο αφαιρετικό ελληνικό τοπίο και θα καταλήξουμε στο τοπικό τοπίο της Χαλκιδικής του χρυσού. Διαβάστε τὸ ὑπόλοιπο ἄρθρο »

Σχολιάστε